Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

Có rất nhiều dịch vụ mà ngành này có thể cung cấp. Danh sách dưới đây là những dịch vụ phổ biến (có thể sẽ còn nữa nếu bạn đào sâu nghiên cứu). Một số dịch vụ đủ lớn để có thể trở thành một lĩnh vực độc lập nhưng một số khác chỉ mang tính bổ sung, phụ trợ.

Một thư ký mẫu mực của ngày xưa phải là người biết tốc ký, đánh máy nhanh và biết trả lời điện thoại. Ngày nay, cô thư ký ấy sẽ dùng máy ghi âm, thiết bị tách băng và chuyển thẳng dữ liệu vào máy tính thay vì phải ngồi gõ phím lạch cạch như xưa; chiếc điện thoại bàn cổ lỗ của cô ấy ngày nào cũng được thay thế bằng một tổng đài hoạt động hết sức tinh vi. Tương tự như nghề thư ký, ngành dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp cũng trải qua những thay đổi và phát triển vượt bậc với tiềm năng gần như vô tận.

Muốn biết tiềm năng của ngành này trong tương lai, hãy thử nhìn lại những thay đổi đã diễn ra trong suốt cả thế kỷ 20. Ta sẽ thấy rằng nhu cầu quản lý hành chính của doanh nghiệp tăng lên nhanh chóng, dẫn đến sự xuất hiện của những công việc như thư ký, văn thư. Và song hành với sự xuất hiện của máy tính cũng như các thiết bị văn phòng hiện đại, các yêu cầu về kỹ năng, nghiệp vụ và trình độ hiểu biết của thư ký cũng cao hơn rất nhiều.

Hỗ trợ doanh nghiệp
Giới thiệu chung
Định hướng thị trường
Chi phí ban đầu
Hoạt động
Tiếp thị
Cùng với đó, xu hướng kinh doanh cũng có sự chuyển biến mạnh mẽ. Các doanh nghiệp lớn tìm cách tinh giản bộ máy và xu hướng phổ biến mà họ chọn là chuyển giao bớt các việc mà trước đây nhân viên họ phải làm sang các nhà cung cấp dịch vụ. Các doanh nghiệp nhỏ vì không muốn trở nên cồng kềnh nên cũng tích cực thuê làm ngoài.

Kết hợp giữa nhu cầu đó và những đổi mới trong thế giới kinh doanh, ngành dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp càng có nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên, đứng trước một rừng cơ hội, bạn sẽ rất dễ lạc lối nếu bạn không có một chút đầu tư, chuẩn bị. Ngược lại, nếu bạn hoạch định trước các chiến lược, định hướng thị trường và dịch vụ rõ ràng thì bạn sẽ tiến rất nhanh.

Loại hình dịch vụ

Có rất nhiều dịch vụ mà ngành này có thể cung cấp. Danh sách dưới đây là những dịch vụ phổ biến (có thể sẽ còn nữa nếu bạn đào sâu nghiên cứu). Một số dịch vụ đủ lớn để có thể trở thành một lĩnh vực kinh doanh độc lập nhưng một số khác chỉ mang tính bổ sung, phụ trợ.

• Xử lý văn bản

• Tách băng

• Ghi âm giọng nói qua điện thoại và chuyển thành text

• Chế bản điện tử

• Trình bày bảng tính

• Viết luận văn và báo cáo thuê

• Trả lời điện thoại

• Nhận và chuyển mail

• Đóng gói, vận chuyển

• Quản trị cơ sở dữ liệu và danh sách email

• Ghi chép sổ sách, viết séc, viết hóa đơn

• Làm hồ sơ xin việc

• Biên tập, hiệu đính

• In ấn

• Gửi và nhận fax

• Photocopy

• Công chứng

• Tra cứu mạng

• Thiết kế và điều hành trang web

• Tổ chức sự kiện

• Tư vấn

• Đào tạo

Muốn biết mình nên cung cấp dịch vụ nào, bạn hãy chịu khó lắng nghe khách hàng, họ sẽ cho bạn biết họ cần gì.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *