khởi nghiệp ở đâu

Những điểm đến khơi gợi ý tưởng kinh doanh cho các startup

“Nơi này tạo cho tôi cảm giác tĩnh tâm và tập hợp các suy nghĩ, điều mà đôi lúc tôi không thể làm được khi