tăng doanh số bán hàng

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo mới giúp tăng doanh số bán hàng

Ông Raj Dugar, đối tác quản lý của quỹ đầu tư Eight Roads Ventures nhận định Unbxd đang có một sản phẩm lẫn thị trường